افشاگری یک روحانی مخالف نظام: بالگرد حامل رئیسی را منفجر کردند!

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )