داریوش ارجمند، بازیگر حکومتی: هیچ رئیس جمهوری مثل رئیسی ندیدم که در سیل راه برود

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )