کنسولگری جمهوری اسلامی پوششی دیپلماتیک برای سپاه قدس است؛ افشاگری محمدرضا حیدری، دیپلمات سابق

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )