تخریب کامل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در دمشق پس از حمله

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )