بورل به ترامپ: بس کنید! ناتو شریک نظامی دمدمی و دلبخواهی شما نیست …

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.