نارضایتی گسترده نسبت به عیدی بازنشستگان

نارضایتی گسترده نسبت به عیدی بازنشستگان در ایران؛
مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای عیدی بازنشستگان در نظر گرفته شده است


گفت‌وگو با ستار رحمانی، فعال کارگری
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.