«تا حق خود نگیریم، آرام نمی‌نشینیم»؛ شعار بازنشستگان در همدان

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )