نمایندگان کنگره آمریکا در پی دستیابی به اطلاعات فساد مالی خاندان خامنه‌ای هستند گزارشی از امیر گیتی

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )