حامد اسماعیلیون: مرزی بین مردم ایران، در داخل و خارج از کشور وجود ندارد

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )