معترضان ژاپنی ماهیت گروه ۷ را زیر سوال بردند؛ «نه به نشست امپریالیستی جی هفت»

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.