رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی: جمهوری اسلامی برای این اعدام‌ها باید هزینه بپردازد و ظلم پایدار نمی‌ماند

رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی: جمهوری اسلامی برای تمام این اعدام‌ها باید هزینه بپردازد و ظلم پایدار نمی‌ماند
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.