اسرائیلی‌ها در راهپیمایی «پرچم» شعارهای نژادپرستانه سر دادند…

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.