گزارش علی عمادی از خوشحالی تماشاچیان ایرانی در ورزشگاه پس از باخت به انگلیس

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )