پرگار؛ خداباور و خداناباور از هم چه می‌آموزند؟

در بخش اول گفتگو در مورد امکان آموختن خداباور، خداناباور و ندانم انگار از یکدیگر، در این مورد صحبت کردیم که ضرورت گفتگوی بین آن‌ها در چیست و چه چیز زمینه این گفتگو را فراهم می‌کند، تلاش برای زیست سازگارانه یا تلاش برای فهم بهتر و بیشتر. این بحث ما را به حیطه‌هایی کشاند که ناتمام ماند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.