تداوم قطعی برق و اعتراض‌های خیابانی و شعار علیه رهبر ایران

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )