آپوزیت؛ یکشنبه، ۱ فروردین ۱۴۰۰

در برنامه این هفته، سخنرانی رهبر حکومت اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و گاهی با اخبار جاری کشور تطبیق داده می‌شود.
#نه_به_جمهوری_اسلامی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.