عذرخواهی جواد هاشمی از مردم به دلیل تبلیغ خرید خانه در دبی

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )