رهبر ایران: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )