بلور بنفش؛ با کیوان ساکت و وحید تاج در پشت‌صحنه صدای صلح

کنسرت صدای صلح وارد روز دوم اجراها میشود و همکاری 150 هنرمند وارد تکاپویی بیشتر.
در فرصتهای جسته گریخته کیوان ساکت (نوازنده و آهنگساز) به بهزادبلور از داستان آهنگهایش میگوید، از آشناییش با فریدون مشیری و کوششهایش در زمینه حفظ محیط زیست (آهنگ باران) و آهنگی که با محمدرضا شجریان ضبط کرد و ناخواسته پخش شد(آهنگ شادی آزادی)!
و البته دفتر نتها و دستنویس اشعار آهنگها باز شده و وحید تاج از خواندن در فضای پاریس میگوید و زندگی پر از سفر.
همینطوراز مشاوره با پدرش از راه دور در نحوه اجرای آهنگها.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.