صفحه شخصی: jalalibafti


مشارکت:

شروع عضویت: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ (حدود ۳ سال پیش)
نظرات ارسالی: ۲۵۶ نظر (میانگین موافقان: ۶ نفر)


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش jalalibafti در مورد «این ویدیو» گفت: ۵۱ موافق
خفه!!!!
حدود ۲ ماه پیش jalalibafti در مورد «این ویدیو» گفت: ۴۸ موافق
طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" را رساتر کنیم!! «نه به جمهوری اسلامی» را محور همبستگی ملی قرار دهیم !! #نه_به_جمهوری_اسلامی
حدود ۲ ماه پیش jalalibafti در مورد «این ویدیو» گفت: ۴۶ موافق
#نه_به_جمهوری_اسلامی
حدود ۲ ماه پیش jalalibafti در مورد «این ویدیو» گفت: ۳۶ موافق
طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" را رساتر کنیم!! «نه به جمهوری اسلامی» را محور همبستگی ملی قرار دهیم !! #نه_به_جمهوری_اسلامی
حدود ۲ ماه پیش jalalibafti در مورد «این ویدیو» گفت: ۳۵ موافق
طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" را رساتر کنیم!! «نه به جمهوری اسلامی» را محور همبستگی ملی قرار دهیم !! #نه_به_جمهوری_اسلامی، #نه_به_انتخابات!!