از اینستاگرام مانا نیستانی

خط تولید کودکان کار

هر چه جامعه فقیرتر شود تولید کودکان کار افزایش می‌یابد.
فقر، تورم، عدم دسترسی به آموزش، عدم حمایت دولت، فقدان برنامه‌ریزی صحیح و ... در حال تولید کودکان کار است.
#کار_کودک
#اقتصاد_نابسامان
#بادکنک_سفید
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.