از اینستاگرام مهناز افشار
در همه زندگیم انسانی به درستی و پاکی و مهربانی تو ندیدم
هم خواهرم هستی و هم رفیق و محرم روزهای خوش و ناخوش من۔
تو یک هدیه ارزشمند و شریف در زندگی من هستی
تولدت مبارک خواخو جانم
افسوس از دوری و اجبار غربت که ماهارو دور از هم نگه داشته و برای دیدن هم باید در سرزمین های دیگه قرار آغوش بگذاریم۔
#زن_زندگی_آزادی

@cut.afshar 💙
#woman_life_freedom
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.