از اینستاگرام مانا نیستانی
ورشکسته
Bankrupt
@iranwire
#اقتصاد_ورشکسته
#نظام_ورشکسته
#تفکر_ورشکسته
#مهسا_امینی
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#انقلاب_۱۴۰۱
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#سقوط_ریال
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.