از اینستاگرام رضا پهلوی
در سال‌روز بار دیگر همراهی خود را با خانواده‌های داغ‌دیده اعلام می‌دارم. فراخوان‌هایی در جهت اعتراض و اعتصاب از داخل ایران اعلام شده است که من به سهم خود قویا از آن پشتیبانی می‌کنم، و از شما هم‌میهنانم دعوت می‌کنم که این اتحاد بی‌نظیر و بی‌سابقه خود را بار دیگر به نمایش بگذارید، و متحد و با هم در مقابل ظلم و ستمی که بر ایران روا داشته شده بایستیم تا ایران‌مان را نجات بدهیم و از این دژخیمان پس بگیریم. On the anniversary of the November 2019 uprising, I express my condolences and solidarity with the mourning families. I strongly support the calls for protests and strikes coming from inside Iran and I invite my compatriots to continue their unparalleled unity and to show it once again in the face of this regime’s oppression. Let us stand together to reclaim our country.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.