از اینستاگرام مانا نیستانی
جمعه های زاهدان

Baluchistan's resistance to the regime
@iranwire
#mahsaamini
#مهسا_امینی
#بلوچستان
#زاهدان
#جمعه_های_زاهدان
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#زن_زندگی_آزادی
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#انقلاب_۱۴۰۱
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.