از اینستاگرام مهناز افشار
این چندماه برای من جدا از این ۴ سال غربت و دوری و سختی، شکل تازه تری هم به خودش گرفت۔ و من رو قوی تر و مصمم تر و حتی اگاه تر کرد۔
درسهایی که در این همه سال تجربه زندگی، تا بحال بهش اینطور جدی نگاه نکرده بودم۔
این چندماه به من چند نکته مهم اموخت۔
خوشحالی و خوش بختی جمعی باعث خوشبختی همه و آسایش و آرامش یک جامعه میشه۔
هدف اشتباه، ادمهای اشتباه، نیت بد و بی اخلاقی و خیلی نکات منفی خود به خود به انزوا کشیده خواهند شد و تنها میشوند پس تا میتوانیم خوب و قوی بمانیم۔
این مسیر پر فراز و نشیبی که داریم باهم طی میکنیم، به همه ما حقیقت را نشان خواهد داد و در تن ایران و تن تک تک ما لباس تازه و درست تری خواهد پوشاند۔
در نهایت باور دارم و میدانم ایران همه ما فرزندانش را به زودی در آغوش گرم و پر قدرتش خواهد گرفت۔ و این دوریها و دلتنگیها و حسرتها تمام خواهد شد۔
قوی و محکم و مهربان بمانیم۔
تا آنروز از دور بغلتون میکنم۔
#ژن_ژیان_ئازادی

I believe that Iran will soon embrace all its children in its warm and powerful arms.
#woman_life_freedom
#زن_زندگی_آزادی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.