از اینستاگرام مانا نیستانی
به یاد مادرم «آذر کشاورزی» که همیشه نگرانم بود. روز قبل، از درد و رنج تن رها شد و برای همیشه آرمید. قوی بود و مستقل ‌و همیشه تکیه‌گاه فرزندانش. فراموشت نخواهم کرد، با عشق، درد ‌و دلتنگی فراوان

For my mother who died yesterday. She was always worried about me. Rest In Peace.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.