از اینستاگرام مانا نیستانی
برای کیان پیرفلک
For kian Pirfalak, 10 years old child, killed by the Islamic regime

We will take Iran back, Kian!
#mahsaamini
#مهسا_امینی
#زن_زندگی_آزادی
#انقلاب_۱۴۰۱
#رژیم_کودک_کش
#نه_به_جمهورى_اسلامى
#کیان_پیرفلک
#دادخواهی
#ایذه
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسري
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.