از اینستاگرام مانا نیستانی
کودک جنگ
Child of War
طرح را برای پوستر فیلم ضدجنگ «در جهنم باران نمی بارد» کشیده بودم، با حال و هوای این روزهای خاورمیانه همخوانی دارد. می‌گذارمش اینجا. به امید سقط شدن تمام سیاست‌بازانی که جان آدمها برایشان فقط عدد است و ابزار
#notowar
#nototerrorism
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )