از اینستاگرام احلام
آورد به اضطرارم اول به وجود
جز حیرتم از حیات چیزی نفزود
رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود
زین آمدن و بودن و رفتن مقصود
#خيام #ياربي
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.