از اینستاگرام فرح پهلوی
به مناسبت بزرگداشت از زنده یاد هرمز حکمت

تجلیل از خدمات فرهنگی شادروان هرمز حکمت، پژوهشگر و نویسنده بزرگی که در فرهنگ ایران و زبان فارسی زندگی می کرد، فرصت دوباره ای است برای ادای دین به ایران، به فرهنگ ایران و به زبان فارسی.
 
هرمز حکمت به فضل و دانش آراسته بود و در طی سالیان همکاری با بنیاد مطالعات ایران و مجله ایران نامه از هیچ کوششی در راه اعتلای نام ایران و غنای فرهنگ و ادب فارسی در خارج از مرزهای ایران فروگذار نمی کرد.

دستاورد این همکاری و همگامی تداوم انتشار ایران نامه در طی چندین دهه، و افزایش روزافزون اعتبار آن به عنوان یک منبع قابل استناد در مطالعات ایران شناسی است که میراث فرهنگی ایران را در پهنای گسترده تاریخی و جغرافیایی آن در بر می گیرد. نام ایران و فرهنگ ایران پایدار و یاد هرمز حکمت گرامی باد
به امید پیروزی نور بر تاریکی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.