از اینستاگرام مانا نیستانی
زن کارآفرین نمونه از دیدگاه نظام

#هفته_جهانی_کارآفرینی
#زنان_کارآفرین
#شاران
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.