از اینستاگرام مانا نیستانی
حجاب میراث و فرهنگ اختیاری مادران نیست
نظام جمهوری اسلامی، حجاب اجباری را میراث مادران معرفی می‌کند. گویی مادران و زنان نسل‌های پیشین در آزادی کامل این پوشش را انتخاب کرده‌اند و هیچ جبر عرفی و مذهبی آنها را وادار به این پوشش و پذیرش ناگزیر آن نکرده است.
#حجاب_اجباری
#حقوق_اساسی_زنان
#زن_زندگی_آزادی
#شاران
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.