از اینستاگرام رضا پهلوی
لشکرکشی به استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی و کشتار مردم غیرمسلح، نشانه‌ی درماندگی و ناتوانی رژیم در برابر انقلاب ملی و اراده میهنی شماست.

راه پشتیبانی از هم‌میهنان‌ دلیرمان در مهاباد و پیرانشهر و بوکان و مریوان و جوانرود مشخص است:

اعتصابات و اعتراضات سراسری در گوشه گوشه کشور برای وادار کردن دستگاه سرکوب به پخش نیروهایش.

دوچندان کردن تلاشها در خارج کشور برای فشار بر رژیم اشغالگر از یک‌سو و‌ حمایت از مردم مبارز ایران از سوی دیگر.

ما در این نبرد، روی پای خود ایستاده‌ایم اما از حمایت همه افراد و گروه‌ها و‌ کشورهای آزاده‌ی جهان استقبال می‌کنیم.

اتحاد امروز ما ضامن آزادی و دموکراسی، و آبادی و رفاه ایران فرداست. با همبستگی ملی این رژیم ضحاکی را از پای در می‌آوریم؛ ایران را پس می‌گیریم و دوباره می‌سازیم.

رضا پهلوی

#مهسا_امینی
#کیان_پیرفلک

The regime’s violent crimes against unarmed civilians in the provinces of Kordestan, Kermanshah and West Azarbaijan demonstrate its desperation in the face of Iran’s national revolutionary movement. The best way to support our compatriots in these provinces is clear: nationwide protests and labor strikes. Through our national unity, we will reclaim Iran from this evil regime and rebuild it.

#mahsaamini
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.