اصل 155 قانون‌اساسی

دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.