پناهندگی آیت الله خمینی در فرانسه در سال ۱۳۵۷

آیت الله خمینی در سال ۱۳۵۷ وارد فرانسه شد و دولت فرانسه به او پناهندگی سیاسی داد. موضوع پناهندگی آیت الله خمینی بازتاب چندانی در رسانه های ایران نداشته. گزارشی از طوبی زکی پور
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )