صحبت‌های شجاعانه در برابر دوربین صداوسیما

آیا صداوسیما این مصاحبه را پخش خواهدکرد؟
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.