نگاهی به پیامدهای تسخیر سفارت آمریکا در تهران

تسخیر سفارت آمریکا در تهران سرآ‌غاز تحولاتی بود که ساختار سیاسی ایران را دستخوش تغییر اساسی کرد و سایه‌ای ۴۰ ساله بر روابط ایران و آمریکا انداخت. نگاهی کوتاه به ماجرای تسخیر سفارت، مطالبات‌ گروگان‌گیرها و زلزله‌های سیاسی که در تهران و واشنگتن به دنبال داشت
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.