بلور بنفش؛ همنوازی کمانچه و تنبک، و گشتی در آتشکده دوران ساسانی

در این برنامه چند قطعه همنوازی کمانچه و تنبک را از دو هنرمند ایرانی در تفلییس می‌بینیم. بهزاد بلور سری به موزه تفلیس می زند تا اشیاء متعلق به دوره هخامنشی و ساسانی را که از گورهای اشراف کشف شده نشان دهد و در مورد تاریخ آن دوره با یک کارشناس تاریخ گرجستان گفگو ‌کند. او همچنین به آتشکده‌ای که از دوران ساسانی در تفلیس برجا مانده می‌رود تا در صحبت با تاریخدان و کارشناسی که درمورد دوران ساسانی کتاب نوشته درباره تاریخ آتشکده و رسم و رسومی که در آن برگزار می‌شده گفتگو کند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.