مراسم روز قدس در بغداد با پرچم ایران

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )