رپرتاژ؛ دام بدهی چین

در این ویژه برنامه رپرتاژ نگاهی خواهیم داشت به اینکه چطور چین کشورهایی که ضعف اقتصادی دارند را به دام بدهی میندازد و پس از مقروض شدن به چین آنها مجبور خواهند شد تا حق بهره برداری از منابع طبیعی کشورشان را به چین واگذار کنند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.