تهدید به قطعه‌قطعه‌کردن معترضان توسط کارشناس دینی صداوسیما

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )