واکنش رهبر ایران به درخواست معافیت سربازی نخبگان

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )