از اینستاگرام محمدرضا گلزار
این‌جا زیر سقف این آسمان پهناور ایران
دوردست تر یا شاید همین کنار
باید که به فریاد هم برسیم
تا بلکه
نه اشکی از گوشه چشم کودکی سرازیر شود
نه پدری سرافکنده و نه زنی درمانده
این روزها کمی بیشتر به فکر باشیم
آبروی ما و مردمان ما ، بهای گرانی دارد ...
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.