از اینستاگرام ابراهیم نبوی
روز تولد مريم ميرزاخاني و روز زن و رياضيات بر همه زناني كه عليرغم جير جغرافيايي روياهايشان را مي سازند مبارك
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.