از اینستاگرام امیر فخرآور
جوانان عراقی بساط رژیم خامنه آبرو مزدوران قاسم سلیمانی را در جنوب عراق در هم می پیچند
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.