از اینستاگرام مانا نیستانی
ژوکوند دیگر لبخند نمی‌زند
_______________

قدرت الله حق‌شناس: رهبری بعد از هشتادوهشت دیگر آن لبخند زیبا را ندارد!
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.