اصل 40 قانون‌اساسی

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.