اصل 19 قانون‌اساسی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.