ورود وزرای علم و فناوری گروه ۷، برای یک نشست تخصصی به بولونیای ایتالیا

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.